racemase

racemase teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
racemase rasemase