b.s.c.p.

b.s.c.p. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.c.p. b.s.c.p.