b.s.c.

b.s.c. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.c. b.s.c.