b.s.bus.

b.s.bus. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b.s.bus. b.s.bus.

b.s.bus. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bus drivers, bus conductors otobüs sürücüleri, otobüs iletkenleri
bus bus otobüs
b.s.bus.mgt. b.s.bus.mgt.
bus otobüs
bus boy otobüs çocuğu
bus lane otobüs yolu
bus line otobüs yolu
bus shelter otobüs durağı
bus stop otobüs durağı
bus topology otobüs topolojisi
bus's otobüs & # x27; ın
bus. otobüs.
kneeling bus diz çökmüş otobüs
m.s.bus. m.s.bus.
school bus okul otobüsü
struggle bus mücadele otobüsü
trolley bus troleybüs
walking bus yürüyüş otobüsü
water-bus su otobüsü
shuttle bus servis aracı
take the bus otobüse bin
get on the bus otobüse bin
bus station otobüs durağı
bus driver otobüs şöförü
universal serial bus evrensel seri veriyolu
bus duct otobüs kanalı
get off the bus otobüsten inmek
by bus otobüsle
can bus otobüs olabilir
bus pass otobüs kartı
bus fare otobüs ücreti
catch the bus otobüsü yakala
data bus veri yolu
bus ride otobüs yolculuğu
miss the bus otobüsü kaçırmak
on the bus otobüste
bus system otobüs sistemi
catch a bus bir otobüs yakalamak
bus transfer otobüs transferi
bus rapid transit otobüs hızlı transit
bus terminal otobüs terminali
bus ticket otobüs bileti
bus depot otobüs durağı
bus coupler otobüs kuplörü
enterprise service bus kurumsal servis otobüsü
bus tour otobüs turu
greyhound bus tazı otobüsü
city bus şehir otobüsü
ride the bus otobüse binmek
double decker bus çift katlı otobüs