paddywhack

paddywhack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddywhack çeltik atışı