paddleboat

paddleboat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddleboat paddleboat