packhorse

packhorse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packhorse yük beygiri