pacify

pacify teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacify sakinleştirmek