pacify

pacify teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı