pacification

pacification teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı