pachysalpingo-ovaritis

pachysalpingo-ovaritis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pachysalpingo-ovaritis pachysalpingo-ovaritis

pachysalpingo-ovaritis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ovaritis ovarit