pachydermous

pachydermous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pachydermous pachydermous