objectivized

objectivized teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectivized nesneleştirilmiş