objectivist

objectivist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectivist objektivist