objective lens

objective lens teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective lens objektif lens