objective lens

objective lens teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective lens objektif lens

objective lens terimi için benzer kelimeler ve anlamları

objective-lens objektif lens
microscope objective lens mikroskop objektif lens
objective lens diameter objektif lens çapı
achromatic lens akromatik mercek
anamorphic lens anamorfik mercek
aplanatic lens aplanatik mercek
astigmatic lens astigmatik mercek
between-the-lens shutter objektif arasında çekim
biconcave lens bikonkav mercek
biconvex lens bikonveks mercek
bifocal lens bifokal lens
compound lens bileşik mercek
concave lens içbükey lens
concavo-concave lens içbükey içbükey mercek
concavo-convex lens içbükey dışbükey mercek
contact lens lens
converging lens yakınsayan mercek
convertible lens dönüştürülebilir mercek
convex lens dışbükey mercek
convexo-concave lens dışbükey içbükey mercek
convexo-convex lens dışbükey dışbükey mercek
crookes lens sahtekar lens
crown lens taç mercek
crystalline lens kristal mercek
cylindrical lens silindirik mercek
dielectric lens dielektrik mercek
diverging lens uzaklaşan mercek
electron lens elektron merceği
electrostatic lens elektrostatik mercek
eye lens göz lensi
field lens alan lensi
fisheye lens balıkgözü lens
fresnel lens fresnel mercek
hand lens el lensi
hard lens sert lens
intraocular lens göziçi lensi
lamina of lens lens laminası
lens lens
lens hood lens kapağı
lens pit mercek çukuru
lens stars mercek yıldızlar
lens turret mercek taret
lens vesicle lens vezikülü
lens's lens & # x27; ın
macro lens makro lens
magnetic lens manyetik mercek
metallic lens metalik mercek
mirror lens ayna merceği
monovision lens monovision lens
multifocal lens çok odaklı lens