objectify

objectify teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı