objected

objected teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objected itiraz