objected

objected teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı