obelion

obelion teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obelion obelion