obeisance

obeisance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obeisance hürmet