obeisance

obeisance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı