x ray screen

x ray screen teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x ray screen röntgen ekranı