namaste

namaste teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
namaste namaste

namaste terimi için benzer kelimeler ve anlamları

by a namaste bir namaste tarafından