nalchik

nalchik teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nalchik nalchik