nalbuphine

nalbuphine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nalbuphine nalbupin

nalbuphine terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nalbuphine hydrochloride nalbuphine hidroklorür