nailfile

nailfile teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nailfile tırnak törpüsü