nail scissors

nail scissors teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail scissors tırnak makası