nail enamel

nail enamel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail enamel çivi emaye