nail enamel

nail enamel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail enamel çivi emaye

nail enamel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

to nail a nail çivi çakmak
canton enamel kanton emayesi
enamel emaye
enamel cap emaye kap
enamel crypt emaye kripto
enamel dysplasia emaye displazisi
enamel germ emaye tohumu
enamel layer emaye katmanı
enamel membrane emaye zar
enamel organ emaye organı
enamel rod emaye çubuk
mottled enamel benekli emaye
porcelain enamel porselen emaye
stove enamel soba emaye
enamel paint emaye boya
tooth enamel diş minesi
baked enamel pişmiş emaye
hard enamel sert emaye
vitreous enamel camsı emaye
enamel coating emaye kaplama
dental enamel diş minesi
alkyd enamel alkid emaye
enamel coated emaye kaplı
enamel finish emaye kaplama
acrylic enamel akrilik emaye
enamel surface emaye yüzey
baked enamel finish pişmiş emaye bitirmek
baking enamel kabartma emaye
enamel hypoplasia emaye hipoplazisi
white enamel beyaz emaye
enamel etching emaye aşındırma
enamel holdout emaye kapma
gloss enamel parlak emaye
wire enamel tel emaye
black enamel siyah emaye
enamel fluorosis emaye florozu
epoxy enamel epoksi emaye
uncut enamel kesilmemiş emaye
enamel cookware emaye tencere
enamel wear emaye aşınması
enamel erosion emaye erozyonu
acrylic enamel paint akrilik emaye boya
backed enamel destekli emaye
synthetic enamel sentetik emaye
enamel painting emaye boyama
baked-on enamel pişmiş emaye
glass enamel cam emaye
enamel wire emaye teli
polyurethane enamel poliüretan emaye
enamel demineralization emaye demineralizasyonu