nagurski

nagurski teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nagurski nagurski