nagorno-karabakh autonomous region

nagorno-karabakh autonomous region teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nagorno-karabakh autonomous region nagorno-karabağ özerk bölgesi

nagorno-karabakh autonomous region terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nagorno-karabakh dağlık karabağ
nagorno-karabakh conflict nagorno-karabağ ihtilafı
occupied nagorny karabakh region işgal nagorny karabağ bölgesi
nagorno dağlık
karabakh karabağ
republic of nagorno-karabagh nagorno-karabağ cumhuriyeti
cherkess autonomous region cherkess özerk bölge
jewish autonomous region yahudi özerk bölgesi
khakass autonomous region khakass özerk bölgesi
kwangsi-chuang autonomous region kwangsi-chuang özerk bölgesi
ningxia hui autonomous region ningxia hui özerk bölgesi
sinkiang-uighur autonomous region sinkiang-uygur özerk bölgesi
south ossetian autonomous region güney osetya özerk bölgesi
xinjiang uygur autonomous region xinjiang uygur özerk bölge
xizang autonomous region xizang özerk bölgesi
gorno-altai autonomous region gorno-altai özerk bölgesi
gorno-badakhshan autonomous region gorno-badakhshan özerk bölge
guangxi zhuang autonomous region guangxi zhuang özerk bölgesi
autonomous region özerk bölge
inner mongolia autonomous region iç moğolistan özerk bölgesi
autonomous region in muslim mindanao müslüman mindanao'da özerk bölge
autonomous region of madrid madridin özerk bölgesi
autonomous region of madeira madeira özerk bölgesi
autonomous region of the azores azorların özerk bölgesi
autonomous region in spain ispanyadaki özerk bölge
autonomous region of muslim mindanao müslüman mindanao'nun özerk bölgesi
xinjiang uyghur autonomous region of china çin'in sincan uygur özerk bölgesi
autonomous region of catalonia catalonia özerk bölgesi
xinjiang uyghur autonomous region sincan uygur özerk bölgesi
semi-autonomous kurdistan region yarı özerk kurdistan bölgesi
northern atlantic autonomous region kuzey atlantik özerk bölgesi
inner mongolian autonomous region iç moğol otonom bölgesi
autonomous region of galicia galiçya özerk bölgesi
basque autonomous region bask özerk bölgesi
from region to region bölgeden bölgeye
varies from region to region bölgeden bölgeye değişir
region-to-region agreement bölgeden bölgeye anlaşma
region-to-region bölge için-bölgesi
vary significantly from region to region bölgeden bölgeye önemli ölçüde değişebilir
is different from region to region bölgeden bölgeye farklı
region-to-region negotiations bölgeden bölgeye müzakereler
the potential value of region-to-region learning processes c bölgeden bölgeye öğrenme süreçlerinin potansiyel değeri
region-to-region dialogue bölgeden bölgeye diyalog
adzhar autonomous republic adzhar özerk cumhuriyeti
autonomous özerk
autonomous phoneme özerk fonem
autonomous syntax özerk sözdizimi
bashkir autonomous republic beşkir özerk cumhuriyeti
buryat autonomous republic buryat özerk cumhuriyeti
chechen-ingush autonomous republic çeçen-ingush özerk cumhuriyeti