macduff

macduff teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
macduff macduff

macduff terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lay on, macduff yatma