macaroon

macaroon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı