mable

mable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı