maar

maar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
maar maar