m.s.w.

m.s.w. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m.s.w. m.s.w.