l drive

l drive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l drive ben süreceğim

l drive terimi için benzer kelimeler ve anlamları

drive and plaster drive sürücü ve alçı sürücü
acquired drive edinilmiş sürücü
affiliative drive bağlı sürücü
all-wheel drive tüm tekerlekten çekiş
automatic drive otomatik sürüş
beetle drive böcek sürücü
belt drive emniyet kemeri
chain drive zincir tahrik
disk drive disk sürücüsü
drive sürücü
drive a hard bargain sıkı pazarlık etmek
drive a nail into one's coffin bir tabutun içine çivi çakmak
drive at sürmek
drive fit uygun sürücü
drive home eve sürmek
drive screw tahrik vidası
drive shaft tahrik mili
drive someone crazy birini delirtmek
drive time sürüş zamanı
drive to drink içmek için sür
drive train tren
drive-by arabayla geçmek
drive-by download arabayla indir
drive-by shooting araba ile çekim
drive-in sürmek
drive-off gitmek
drive-through arabaya servis
drive-through delivery doğrudan teslimat
drive-thru arabaya servis
drive-time sürüş zamanı
drive-up drive-up
flash drive flaş sürücü
fluid drive sıvı tahriki
fly-drive uçuş sürüşü
four-wheel drive dört tekerlekten çekiş
friction drive sürtünme tahrik
front-drive ön sürücü
front-wheel drive önden çekişli
hard drive sabit disk
key drive anahtar sürücü
keyring drive anahtarlık sürücüsü
learned drive öğrenilmiş sürüş
line drive sert atış
motor drive motor tahriki
pen drive kalem sürücü
physiological drive fizyolojik tahrik
pocket drive cep sürücüsü
primary drive birincil sürücü
secondary drive ikincil tahrik
self-drive kendi kendine sürücü