labuan

labuan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labuan labuan