labored

labored teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labored zahmetli