labium

labium teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labium alt dudak