labiodental

labiodental teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labiodental dişsil-dudaksıl