labialize

labialize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı