labia minora

labia minora teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labia minora iç dudaklar