kamina

kamina teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kamina kamina