kalypso

kalypso teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalypso kalypso