kalimantan

kalimantan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalimantan kalimantan

kalimantan terimi için benzer kelimeler ve anlamları

west kalimantan batı kalimantan
east kalimantan doğu kalimantan
central kalimantan merkez kalimantan