kalgoorlie

kalgoorlie teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalgoorlie kalgoorlie

kalgoorlie terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kalgoorlie boulder kalgoorlie boulder