kalat

kalat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalat kalat