kal-

kal- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kal- kal-

kal- terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kal kal