kal-

kal- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kal- kal-