kailyard

kailyard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kailyard kailyard