jailer

jailer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jailer gardiyan

jailer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

former jailer eski hapishane
chief jailer baş hapishane
convicted jailer mahkum edilmiş hapishane