jailbird

jailbird teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jailbird hapishane kuşu