jag

jag teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jag çentik

jag terimi için benzer kelimeler ve anlamları

crying jag ağlama krizi
jag officer jag memuru
jag of pürüz