jaded

jaded teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı